น้ำมันเครื่องเบนซิน/ดีเซลสังเคราะห์แท้ 100% เพียง 199 บาท/ลิต

10,000 กก. (พร้อมค่าแรงฟรี) เครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซลสังเคราะห์ 100% เพียง 199 บาท/ลิตร จากปกติ 570 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม เพิ่มเติม 02-039-5798
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่นดังกล่าว ยังไม่รวมราคาไส้กรองน้ำมันเครื่อง