แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่เก่าและเสื่อมสภาพอาจสร้างปัญหาให้คุณได้ หากคุณไม่แน่ใจในสภาพแบตเตอรี่ของรถ คุณสามารถตรวจสภาพแบตเตอรี่โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าที่ควิกเลนสาขาใกล้บ้าน ทีมงานของเราพร้อมทำการทดสอบสภาพแบตเตอรี่ของคุณด้วยเครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ พร้อมพิมพ์ใบรายงานผลหลังการทดสอบภายใน 3 นาที    

 

แบตเตอรี่

เพื่อให้คุณมั่นใจว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่นั้นพร้อมที่จะใช้ต่อไปได้ และหากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ เรามีแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณให้เลือกด้วยเช่นกัน