แบรนด์ยางรถยนต์

Bridgestone

Bridgestone logo.

บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้ก่อตั้ง : โชจิโร อิชิบาชิ (1889-1976)

ก่อตั้งเมื่อ : เดือน มีนาคม ค.ศ.1931

"ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลกำไรพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ มีแต่จะล่มสลายลง แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบช่วยหลือสังคมและประเทศชาติ จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป"

จากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้ง คุณโซจิโร อิชิบาชิ ได้สร้างสรค์ชื่อบริษัทจากนามสกุล อิชิบาซิ (lshibashi) ที่มีความหมาย ว่า หินสพาน โดยสลับคำให้เป็น สะพานหิน หรือบริดจสโตนที่เราคุ้นเคย และนั่นเป็นจุดเริ่มตันของบริษัทผลิตยางรถยนต์  และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก "บริดจสโตน" ยังคงความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ โดยบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 บริดจสโตน มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของโลก ตามพันธกิจของบริดจสโตนที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน  ทั่วโลก คือ "รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า" เราริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่สังคมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริดจสโตนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการสูงสุดด้วย "คุณภาพ"

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจระดับโลก

บริดจสโตนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายและครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคหลายระดับได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลก ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงบุคคลทั่วไป ใส่ใจทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบ ต้นทาง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสายพานการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  จนกลายเป็น "ผลิตภัณฑ์คุณภาพ" ที่ส่งมอบถึงมือผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางการขายและการบริการจากศูนย์บริการชั้นนำ  ของบริดจสโตนทำให้ปัจจุบันบริดจสโตนสามารถขยายการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ ขยายกำลังการผลิตของกลุ่มโรงงานและศูนย์ต่างๆ ไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง   เพื่อรักษาความเปื้นผู้นำอันดับ 1ของโลก

กลุ่มโรงงานและศูนย์ต่างๆ ทั่วโลก

บริดจสโตนขยายกำลังการผลิตของกลุ่มโรงานและศูนย์ต่างๆ ไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลก

6 ศูนย์เทคนิคใน 5 ประเทศ
10 สนามทดสอบยางรถยนต์ใน 8 ประเทศ
171 โรงงานใน 26 ประเทศ

กลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย คือการประสานพลังของบริษัทในเครือบริดจสโตน ตั้งแต่การจัดการด้านวัตถุดิบ คือ ยางพารา เส้นลวดเหล็กกล้า ผงคาร์บอนแบล็ก รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของเครื่องจักรสำหรับการผลิตยางรถยนต์ และแม่พิมพ์ที่ได้จากโรงงานผลิตแม่พิมพ์ เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้รับการศึกษาวิจัยจากศูนย์วิจัยทางเทคนิค สนามทดสอบ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งผลิตสินค้าด้วยระดับมาตรฐานที่เหนือกว่าของบริดจสโตน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้กลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจของบริดจสโตนในภูมิภาคเอเชียเปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์สำหรับตลาดรถยนต์นั่ง รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ รถโดยสาร รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ   ขนาดใหญ่ รวมทั้งยางรถยนต์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยางใน ยางรอง และยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินค้า "บริดจสโตน" และ "ไฟร์สโตน" เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ชั้นนำและตลาดยางรถยนต์เพื่อการส่งออก

บริดจสโตนวางรากฐานการผลิตในประเทศไทย ด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตยางคุณภาพ 2 แห่งเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

-  โรงงานรังสิต                                                -  โรงงานหนองแค

ก่อตั้ง : 22 มิถุนายน 2510                                    ก่อตั้ง :1 ตุลาคม 2536

เริ่มดำเนินการ : 22 มกราคม 2512                           เริ่มดำเนินการ :3 พฤษภาคม 2538

เนื้อที่ : 180,000 ตารางเมตร                                 เนื้อที่ :660,000 ตารางเมตร

ที่ตั้งโรงงาน : 14/3 ถ.พหลโยธิน กม.33                    ที่ตั้งโรงงาน : 75 หมู่2ถนนพหลโยธิน กม.82

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120             ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

 

บริษัทบริดจสโตนชลส์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประทศไทย) จำกัดเกิดขึ้นจากการผนึกกำลังระหว่างบริษัท มิตชูบิชิ

คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท ไทยเอ็มซี จำกัด และบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทฯ โดยรวมแผนกขายยางรถยนต์ ของบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด กับแผนกการตลาด บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการดูแลและบริการลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่ายและบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์บริดจสโตนและไฟร์สโตนที่ผลิตภายในประเทศ จากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด และบริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ