นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. แถลงการณ์ทั่วไป

พวกเราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครอง แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายนโยบายและวิธีการของเราในเรื่องข้อมูลลูกค้าออนไลน์ พวกเราจะจัดการให้คุณได้สบายใจและมั่นใจว่าพวกเราจะเก็บรักษา ใช้ และป้องกันข้อมูลอื่นและข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราเก็บรวบรวมหรือว่าท่านได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์นี้อย่างไร และท่านสามารถติด่อพวกเราได้อย่างไรหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ พวกเราหวังว่าโดยการอธิบายถึงวิธีการการจัดการข้อมูลของเรานั้น พวกเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจและยาวนานกับท่าน โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อตกลงของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว


2. ข้อมูลอันเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ และวิธีการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเรา
แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ www.th.quicklane.com และ/หรือเว็บไซต์บนมือถือที่เกี่ยวข้อง m.th.quicklane.com (เรียกรวมกันว่า “th.quicklane.com”, “site”, และ website) บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเจ้าของ th.quicklane.com

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเว็บไซต์นี้คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการยางและรถยนต์ควิกเลน สถานที่ตั้งของร้านค้า รายการพิเศษ ส่วนลดค่าบริการ และรายการที่ให้บริการ เพื่อความสะดวกที่มากขึ้น การเข้าใช้เว็บไซต์สามารถเลือกเข้าได้จากโทรศัพท์มือถือซึ่งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ แต่คุณลักษณะของเว็บไซต์อาจถูกจำกัดในบางประการ

การติดตามข้อมูลออนไลน์
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บุคคลอื่นๆเช่น คู่ค้าโฆษณาบุคคลภายนอก และผู้ให้บริการวิเคราะห์ อาจจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางดิจิตอลของท่านเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้อาจรวมถึงผู้แสดงตนซึ่งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นให้บริการโฆษณาที่เหมาะกับอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคู่ค้าโฆษณาบุคคลภายนอกและการใช้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่แยกตามความสนใจ และยกเลิกการรับสื่อจากการใช้ดังกล่าว) ดู “การโฆษณาแยกตามความสนใจ” ในข้อ 7

เนื่องจากยังมีความไม่เข้าใจกันว่าควรที่จะตีความสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” (Do Not Track (“DNT”)) ตามโปรแกรมสำหรับท่องเที่ยวเว็บไซต์ นอกจากแฟ้มข้อความเล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัว (cookies) บริษัทฟอร์ด มอร์เตอร์ จำกัด ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “DNT” ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ประเทศไทย โปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เนตส่วนใหญ่สามารถกำหนดค่าที่จะไม่ยอมรับแฟ้มข้อความเล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัว (cookies) อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นการปกป้องท่านจากการเข้าใช้ยังบางส่วนงานหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา

ดูข้อ 5 และ 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่พวกเรารวบรวมจากท่าน
เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชม th.quicklane.com พวกเราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนใดๆเกี่ยวกับท่าน เว้นแต่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจ เพื่อวัตถุประสงค์ของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเป็นข้อมูลซึ่งระบุตัวท่านในฐานะบุคคลคนหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลแก่เรา ท่านยังคงเข้าใช้ยังเว็บไซต์ของเราได้ แต่ท่านจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย ไม่ได้รับข้อมูลสินค้า ส่วนลด การชิงโชค หรือร้องขอเพื่อที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนข้อมูลควิกเลน (Quick Lane Info Alert) ที่ส่งไปถึงโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

เป้าหมายแรกของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม th.quicklane.com คือ การจัดการการเข้าเว็บไซด์เพื่อที่จะมอบประสบการณ์ที่มีความหมายและการใช้งานที่เหมาะกับท่าน เองขณะที่ใช้งานเว็บไซต์

หากเรามีการขอที่อยู่อีเมล์ของบุคคลที่ท่านแนะนำ เราจะมีการใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อไปยังผู้รับที่ท่านประสงค์

4. พวกเราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่รวบรวมมาได้อย่างไร
ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่รวบรวมมาจาก th.quicklane.com อาจใช้เพื่อ

 •  ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ (เช่น การส่งอีเมล์สำหรับข้อมูลสินค้าที่ร้องขอ ความต้องการโบรชัวร์ ส่งข้อมูลส่งเสริมการขายหรือการตลาด รวมถึงอีเมล์)
 •  ปฏิบัติตามและส่งมอบคำสั่งสินค้าหรือบริการ เช่น ส่วนลด
 •  ตอบกลับความเห็นหรือการร้องขอข้อมูลของท่าน
 • ตอบสนองคำร้องขอสำหรับสินค้าหรือบริการใหม่หรือการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่
 •  ตอบสนองคำร้องขอสำหรับสินค้าหรือบริการใหม่หรือการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่
 •  ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซด์ให้ง่ายขึ้น
 • พัฒนาสินค้า บริการ และการตลาดให้ดีขึ้นและใหม่
 •  ติดต่อท่านเมื่อจำเป็นในขั้นตอนหรือการส่งคำสั่งสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและการส่งมอบรางวัลชิงโชค
 •  ติดต่อท่านเมื่อจำเป็นในขั้นตอนหรือการส่งคำสั่งสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและการส่งมอบรางวัลชิงโชค
 •  สร้างการวิเคราะห์เว็บไซต์ซึ่งทำให้การจัดวางเว็บไซต์ เนื้อหา ข้อเสนอและบริการดีขึ้น
 •  รวบรวมข้อมูลลูกค้าซึ่งได้เก็บไว้ในฐานข้อมูลบริษัทของเรา และอาจใช้เพื่อการตลาดและวัตถุประสงค์อื่น
 •  จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมที่นี่กับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่พวกเราเก็บรวบรวมผ่านแหล่งอื่น
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย

5. ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลอื่นๆที่พวกเราเก็บรวบรวมจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
th.quicklane.com ได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลอื่นๆจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ นี่หมายความว่าพวกเราไม่ได้ติดตามรายการเหล่านี้บนพื้นฐานรายบุคคลที่ได้ระบุผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่ได้เก็บและรวบรวมข้อมูลนี้โดยรวมหรือบนพื้นฐานของผู้ไม่ระบุชื่อซึ่งรวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลอื่นๆรวมถึงการติดตามหน้าเว็บไซต์ที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ พวกเราได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงชนิด/รูปแบบของโทรศัพท์มือถือที่กำลังชมเว็บไซต์และระบบการจัดการและผู้ให้บริการของโทรศัพท์มือถือ

หากโทรศัพท์มือถือของท่านมีความสามารถและรองรับการใช้งานGPSในขณะที่เปิดใช้โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถใช้งานตัวทำหน้าที่ระบุตำแหน่งบนเว็บไซต์ซึ่งอาจใช้ข้อมูลGPSเพื่อกำหนดตำแหน่งของท่านเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามการร้องขอของท่าน

เป้าหมายแรกของเราในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลจากท่านคือ การสามารถแสดงให้เห็นถึงการชี้วัดทางเว็บไซต์ซึ่งอนุญาตเราที่จะทำการปรับปรุงการทำงานของเว็บ ไซต์ให้ดีขึ้น

พวกเราอาจใช้การนับจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ (session) และเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ (cookies) เก็บบันทึกจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม (session logs) โฆษณาที่น่าสนใจ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น (web beacon) ภาพเคลื่อนไหว (GIF) ใส่โค้ดเพื่อเก็บข้อมูล (pixel tag) ป้ายโฆษณา (banner ads) หรือส่วนเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น (links) เครื่องมือวิเคราะห์การติดตามการคลิกโดยบุคคลภายนอก (third-party click tracking analytics tools) (เช่น DART, Adobe, Omniture tags, DoubleClick และ AdLens บริษัทเหล่านี้อาจใช้เครื่องมือดังกล่าว) เพื่อเก็บรวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การอธิบายหรือวิธีการเก็บรวบรวม และวิธีการทำงานได้รวมไว้ในข้อ 7 – วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

กูเกิลได้ดำเนินการโดยอิสระและกูเกิลเป็นเจ้าของ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกูเกิลอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิลพวกเราสนับสนุนให้ท่านพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของ​กูเกิลhttp://www.google.com/privacy.html และกูเกิลใช้ข้อมูลอย่างไรเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของคู่ค้าของเราหรือโปรแกรมใช้งานที่ www.google.com/policy/privacy/partners/) เพื่อว่าท่านสามารถเข้าใจว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บ ใช้ และถูกใช้ร่วมกันอย่างไร

6. พวกเราใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลหรือผลรวมที่พวกเราเก็บรวบรวมไว้อย่างไร ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลที่เก็บบน th.quicklane.com อาจใช้เพื่อ

 • เก็บรวบรวม สรุป และข้อมูลทางสถิติเพื่อที่จะช่วยในการออกแบบเว็บไซต์และเพื่อบ่งชี้ถึงคุณลักษณะที่ได้รับความนิยม
 • วัดกิจกรรมเว็บไซต์เพื่อให้เราทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้
 • จัดเตรียมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์บนหน้าเว้บไซต์และรายการที่เข้าเยี่ยมชม
 • ทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย
 • พัฒนาสินค้า บริการ และการตลาดให้ดีขึ้นและใหม่ th.quicklane.com ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การวิเคราะห์นี้:
 • แสดงระดับโดยรวมและไม่ได้ระบุชี้ชัดตัวตนของท่านหรือข้อมูลของท่านเป็นการส่วนตัว
 • อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ของบุคคลภายนอกซึ่งทำการในนามของ th.quicklane.com
 • อาจรวมกับข้อมุลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์อื่นและโปรแกรมใช้งานต่างๆ
 • เพื่อที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นและประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น
อาจรวมถึงการใช้การนับจำนวนผู้ชมเว็บไซต์ (session) และ/หรือ การเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ ( persistent cookies) เพื่อที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วเว็บไซต์นี้และควิกเลนอื่น และเว็บไซต์บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด เพื่อที่จะติดตามกิจกรรมอื่นๆภายในหรือทั่วเว็บไซต์นี้และควิกเลนอื่น และเว็บไซต์บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด
 
7. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

คุ๊กกี้ (cookies) คือ แฟ้มข้อความเล็กที่ช่วยเราในหลายๆทางที่ทำให้การเข้าชมของท่านยังเว็บไซต์ของเรามีความบันเทิง และมีความหมายกับท่าน เช่น คุ๊กกี้ทำให้คุณไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (log in) ทุกครั้งก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา คุ๊กกี้ยังอนุญาตให้เราปรับปรุงเว็บไซต์หรือโฆษณาเพื่อให้ตรงกับความสนใจและความชอบ มีคุ๊กกี้อยู่ 2 แบบที่แตกต่างกัน
A “Session” cookies ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำการทำงานของคอมพิวเตอร์เท่านั้น และคงอยู่สำหรับ browsing session ของท่านเท่านั้น เมื่อท่านปิดหน้าต่างของโปรแกรมสำหรับท่องเว็บไซต์ทั้งหมดของท่านหรือเมื่อท่านปิดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ session cookies ก็จะหายไปตลอดกาล

A “persistent” cookies ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งถึงวันที่กำหนดซึ่งอาจเป็นพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือ 10 ปีนับจากนี้ Persistent cookies อยู่บนคอมพิวเตอร์จนกระทั่ง ก) หมดอายุ หรือ

ข) ถูกแทนที่ด้วยคุ๊กกี้ที่ใหม่กว่า หรือ ค) ท่านเอาออกเอง โปรแกรมสำหรับท่องเว็บไซต์ส่วนใหญ่สามารถกำหนดค่าที่จะไม่ยอมรับคุ๊กกี้ อย่างไรก็ตาม นี่อาจปกป้องท่านจากการเข้าสู่บางคุณลักษณะหรือบางหน้าที่ของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจใช้การวิเคราะห์การติดตามการคลิกโดยบุคคลภายนอก (เช่น DART, Adobe, Omniture tags, DoubleClick และ AdLens) เพื่อที่จะจับสถิติผ่านการคลิก คู่สัญญาเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และโปรแกรมใช้งานมือถือและเว็บไซต์ที่แตกต่าง และอุปกรณ์ของท่านเมื่อเวลาผ่านไป

th.quicklane.com อาจใช้โฆษณาที่น่าสนใจ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น (web beacon) ภาพเคลื่อนไหว (GIF) ใส่โค้ดเพื่อเก็บข้อมูล (pixel tag) ซึ่งเป็นเครื่องมือของเว็บไซต์ที่ช่วยเราตัดสิน เช่น มีการชมหน้าเว็บไซต์หรือไม่ และหากมี จำนวนกี่ครั้ง จดหมายอิเลคทรอนิคส์หรืออีเมล์ซึ่งพวกเราอาจใช้เครื่องมือ (เช่น pixel tags หรือ web beacon) เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและตัวชี้วัดอีเมล์เพื่อทำให้ประสบการณ์ในการใช้ของท่านดีขึ้น เช่น มีการเปิดอีเมล์จำนวนมากเท่าไร หากมีการพิมพ์อีเมล์ออกมาหรือส่งต่อ ชนิดของอุปกรณ์ (เช่น มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) จากการเปิดอีเมล์อันไหน และเมืองที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ โดยทั่วไปภาพอิเล็คทรอนิคส์ที่ชมอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ รวมถึงป้ายโฆษณา สามารถทำหน้าที่เป็น web beacon

เว็บไซต์นี้อาจสร้างการเก็บบันทึกจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม (“session log”) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา พวกเราใช้การเก็บบันทึกจำนวนครั้งที่เยี่ยมชมเพื่อช่วยเรากำหนดว่าบุคคลทั่วไปท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของเราอย่างไร ในทางนี้ พวกเราสามารถกำหนดโครงสร้างหน้าเพจของเราเพื่อว่าให้ข้อมูลที่เยี่ยมชมบ่อยมากที่สุดนั้นหาง่าย โดยการติดตามการเยี่ยมชมหน้าเว็บ พวกเราสามารถกำหนดว่าข้อมูลที่พวกเรากำลังจัดเตรียมให้นั้นกำลังถูกใช้หรือไม่ ข้อมูลที่รวบรวมคือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่ท่านเข้ามา เว็บไซต์ที่ระบุถึงท่าน หน้าเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและวันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเหล่านั้น

ผู้ใช้อาจต่อตรงไปยัง th.quicklane.com ผ่านป้ายโฆษณาหรือตัวเชื่อมโยงเว็บไซต์ โฆษณาหรือตัวเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่วางไว้โดย th.quicklane.com นั้นใช้คุ๊กกี้ หรือ web beacon เพื่อส่งมอบค่าวัดประสิทธิผลของโฆษณาหรือการเชื่อมโยง เครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้รวบรวมจากผู้ใช้

เว็บไซต์นี้อาจให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีโอกาสที่จะเข้าสู่เว็บไซต์สื่อสังคมบุคคลภายนอกและ th.quicklane.com อาจติดตามระดับผลรวมของจำนวนรายการที่ได้รับการชอบ “liked” บนเว็บไซต์นี้ หรือรายการบนเว็บไซต์นี้ที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมกับเว็บไซต์สื่อสังคมบุคคลภายนอก
การโฆษณาแยกตามความสนใจ
การโฆษณาแยกตามความสนใจ บางหน้าของเว็บไซต์ของเรา พวกเราอาจอนุญาตคู่ค้าโฆษณาบุคคลภายนอกที่จะกำหนดเครื่องมือการติดามเว็บไซต์ (เช่น cookies, web beacon) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ที่ไม่ระบุชื่อในเรื่องกิจกรรมของท่านบนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เวลาของวัน) พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวที่พวกเรารวบรวมให้กับคู่ค้าโฆษณาบุคคลภายนอก คู่ค้าโฆษณาเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ (และรวมมันกับข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์อื่น โปรแกรมใช้งาน หรือบริการดิจิตอลอื่น) เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งมอบโฆษณาเป้าหมายในอนาคตไปยังท่าน เมื่อท่านปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ฟอร์ด บริการดิจิตอล หรือโปรแกรมใช้งานมือถือภายในเครือข่ายเหล่านั้น การปฏิบัตินี้เรียกรวมกันว่า “การโฆษณาแยกตามความสนใจ”
หน้าต่างๆบนเว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลซึ่งมีการใช้โดยคู่ค้าโฆษณาดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ การโฆษณาแยกตามความสนใจได้ระบุไว้โดยการเชื่อมโยงกับโปรแกรมจัดการโฆษณา (AdChoices) ในส่วนล่างของหน้าเว็บไซต์
ยกเลิกการรับสื่อ (opting out)

ข้อสังเกต: ขั้นตอนที่จะยกเลิกการรับสื่อจาการโฆษณาแยกตามความสนใจแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมที่ท่องเที่ยวบนเว็บไซต์และระบบงานมือถือ

1. การยกเลิกการรับสื่อจากหน้าเว็บไซต์ หากท่านต้องการเรียกดูออนไลน์ในขณะที่หลายๆหน้าของเว็บไซต์ถูกใช้เพื่อการโฆษณาแยกตามความ สนใจ ท่านอาจคลิกไปที่การเชื่อมโยงกับโปรแกรมจัดการโฆษณา (AdChoices) ในส่วนล่างของหน้าเพจเพื่อที่จะยกเลิกจากการรับสื่อจากการใช้เช่นว่านั้นโดยคู่ค้าโฆษณาที่มีรายชื่อนั้น และการยกเลิกจากการรับสื่อนั้นใช้เฉพาะในช่วงเวลาของการยกเลิกจากการรับสื่อกับอุปกรณ์และ

โปรแกรมการท่องเว็บไซต์ หากท่านทำให้ browser cookies หมดไปและต้องการยกเลิกจากการรับสื่อจากการโฆษณาแยกตามความสนใจ ท่านต้องยกเลิกจากการรับสื่ออีกครั้ง ดูย่อหน้าต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกจากการรับสื่ออย่างไร แม้ท่านยกเลิกจากการรับสื่อผ่านบริการนี้ พวกเราอาจยังเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลในเรื่องกิจกรรมเว็บไซต์ของท่านและการใช้เว็บไซต์

เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแยกตามความสนใจ

 1. บริการตามการยกเลิกจากการรับสื่อสำหรับการโฆษณาแยกตามความสนใจ เว็บไซต์และโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลภายนอกซึ่งเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นใช้บริการรับประกันวิธีป้องกันการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Ghostery assurance service) เพื่อที่จะปฏิบัติตามรายการการควบคุมตนเองสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางออนไลน์ข้าม

อุตสาหกรรม (รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “โฆษณาแยกตามความสนใจ”) ที่จัดการโดยพันธมิตรโฆษณาดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) (DAA) (http://www.aboutads.info) เมื่อท่านยกเลิกจากการรับสื่อจากหน้าเว็บไซต์หรือผ่านการโฆษณานั้น วิธีป้องกันการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ได้ส่งการเลือกยกเลิกจากการรับสื่อไปยังคู่ค้าโฆษณาที่ทราบถึงการวางคุ๊กกี้บนคอมพิวเตอร์และเบราเซอร์เฉพาะพวกนี้ (และคอมพิวเตอร์และเบราเซอร์เฉพาะพวกนี้เท่านั้นซึ่งท่านยกเลิกจากการรับสื่อ) ได้แสดงว่าท่านยกเลิกจากการรับสื่อแล้ว หากท่านทำให้ browser cookies หมดไปและต้องการยกเลิกจากการรับสื่อจากการโฆษณาตามความสนใจ ท่านต้องยกเลิกจากการรับสื่ออีกครั้ง รายชื่อของคู่ค้าโฆษณาของเราซึ่งวางคุ๊กกี้บนเว็บไซต์นี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว การยกเลิกการรับสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตโดยบริษัทที่เข้าร่วมกับพันธมิตรโฆษณาดิจิตอลทั้งหมดและ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต เยี่ยมชมที่ http://www.aboutads.info/choices/.

2. การยกเลิกการรับสื่อในโปรแกรมใช้งานโฆษณาแยกตามความสนใจ ผู้ใช้อุปกรณ์มือถือระบบIOSและAndroid และผู้ใช้อุปกรณีมือถืออื่นอาจควบคุมระบบการโฆษณาโดยปิดการทำงานหรือตั้งค่าอุปกรณ์มือถือใหม่ ด้านล่างคือการเชื่อมโยงไปยังคำแนะนำสำหรับการควบคุมการโฆษณาบนอุปกรณ์ IOSและAndroid

IOS- คลิก https://support.apple.com/en-us/HT202074
Android- คลิก https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
ดูการยกเลิกการรับสื่อบนส่วนหน้าเว็บไซต์ข้างบนสำหรับการยกเลิกการรับสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่

เกี่ยวกับเบราเซอร์ของโทรศัพท์มือถือของท่าน

3. การยกเลิกการรับสื่อผ่านการโฆษณาออนไลน์ การโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลภายนอกซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับโปรแกรมจัดการโฆษณา (AdChoices) และการเชื่อมโยงนั้นไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจตรงไปถึงท่านบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่สามารถ

ระบุตัวบุคคล ไม่ระบุชื่อที่รวบรวมโดยคู่ค้าการโฆษณาในเวลาที่ผ่านมาและทั่วเว็บไซต์

การโฆษณาเหล่านี้ได้ให้กลไกที่จะยกเลิกการรับสื่อของการใช้ของคู่ค้าโฆษณาของข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์การโฆษณาแยกตามความสนใจ แม้ท่านยกเลิกจากการรับสื่อผ่านบริการนี้ พวกเราอาจยังเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลจากโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาที่ไม่อยู่บนความสนใจ เช่น การกำหนดประสิทธิผลของการโฆษณา

4. การยกเลิกการรับสื่อจากการโฆษณาแยกตามความสนใจในบริการดิจิตอลอื่น ผู้ใช้ของบริการดิจิตอลอื่น (เช่น เคเบิ้ล และทีวี) อาจสามารถที่จะยกเลิกการรับสื่อของการโฆษณาแยกตามความสนใจผ่านผู้ให้บริการดิจิตอล พวกเราสนับสนุนท่านให้พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดิจิตอลของท่านเพื่อกำหนด

ว่าผู้ให้บริการนั้นเกี่ยวพันกับการโฆษณาตามความสนใจหรือไม่ และหากใช่ อย่างไรที่จะยกเลิกการรับสื่อ

8. การแบ่งปันข้อมูล

th.quicklane.com ไม่ได้แบ่งปัน ขาย หรือให้เช่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลแก่บริษัทอิสระสำหรับการใช้ส่วนตัวทั้งหลายโดยปราศจากทางเลือกให้แก่ท่าน

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งท่านได้ให้เราไว้ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการร้องขอสินค้าหรือ

บริการผ่านเว็บไซต์อาจถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลบริษัท และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านสำหรับการให้ข้อเสนอส่งเสริมการขาย รายการทางการตลาด หรือการติดต่อสื่อสารจากเว็บไซต์ หรือรายการและบริการอื่นจากบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งพวกเราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านให้กับบริษัทอื่นภายในครอบครัว

ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด หรือบริษัทในเครือของเรา กลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวพันกับเราโดยการควบคุมหรือเป็นเจ้าของร่วมกัน พวกเราแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันภายในบริษัทในเครือนี้ในฐานะส่วนปกติของการดำเนินธุรกิจและ

การเสนอสินค้าและบริการยังลูกค้าของเรา

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ท่านให้กับ th.quicklane.com ยกเว้นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะให้ต่อเมื่อร้องขอการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือและการแจ้ง

ข้อความอาจมีการแบ่งปันกับร้านผู้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ (Franchisee) นี้คือสิ่งจำเป็น เช่น เพื่อที่จะตอบรับการร้องขอของท่านสำหรับราคาอ้างอิงของยานพาหนะ หรือเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับร้านค้าเพื่อการติดต่อท่านในทางปกติของธุรกิจ ร้านค้าไม่ได้ถูกห้ามโดย th.quicklane.com ในการใช้ข้อมูลทั้งหลายนั้น

พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าในทางปกติของธุรกิจ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าของ th.quicklane.com สามารถเข้าไปยังข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับการให้บริการสำหรับ th.quicklane.com ที่ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ และไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากให้บริการที่เขาทั้งหลายกำลังดำเนินการสำหรับ th.quicklane.com

การวัดผลเว็บไซต์สำหรับ th.quicklane.com อาจแบ่งปันกับเว็บไซต์อื่นของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด หรือสำนักงานสาขา หรือบริษัทในเครือ

th.quicklane.com จะเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง หาก

(1) เชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อ (ก) ความสอดคล้องกับคำสั่งของกฎหมาย หรือปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายที่มีต่อบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ หรือเว็บไซต์นี้ (ข) คุ้มครองและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ หรือเว็บไซต์นี้ หรือ (ค) กระทำภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ของเว็บไซต์ทั้งหลาย หรือสาธารณะ หรือ (2) หากถูกเรียกร้องให้ทำเช่นนั้นโดยกฎหมาย

การเข้าแข่งขันหรือเข้าชิงโชคเท่านั้น: หากท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวกับการแข่งขันหรือชิงโชคผ่านเว็บไซต์นี้ และหากท่านได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ พวกเราอาจรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลไว้ในรายชื่อของผู้ชนะ ดูกฎการแข่งขันหรือกฎการชิงโชคที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของโปรแกรมนั้นๆ

9. การเข้าสู่และควบคุมการใช้ข้อมูลของท่าน
ในกรณีขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่าน ติดต่อเราได้ที่
โทรศัพท์ 02-039-5798

เวลาติดต่อ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น ถึง 18.00 น และวันเสาร์เวลา 8.30 น ถึง 17.00 น
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสำนักงานสาทรสแควร์ ชั้น 12 ยูนิต 1410-12 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เพื่อว่าพวกเราจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ท่าน th.quicklane.com จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้องใดๆในข้อมูลของท่าน

ขอบเขตของการเข้าถึงที่ใช้ได้สำหรับการร้องขอนี้สำหรับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลซึ่งรักษา

ข้อมูลไว้สำหรับ th.quicklane.com ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆที่ได้จากท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ผ่านขั้นตอนการร้องขอนี้

ข้อความแจ้งเตือนข้อมูลควิกเลน
ท่านอาจยกเลิก (ยกเลิกการรับสื่อ) ข้อความแจ้งเตือนข้อมูลควิกเลนโดยการโทรแจ้ง ส่งไปรษณีย์ ส่งอีเมล์ เพื่อติดต่อศูนย์ นี่คือวิธีการยกเลิกการรับสื่อ ปรับปรุงให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน ทำตามคำแนะนำการยกเลิกดังกล่าวข้างต้นสำหรับโทรศัพท์มือถือ/หมายเลข ซึ่งท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปแล้ว การร้องขอการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือให้กับโทรศัพท์มือถือหมายเลขใหม่ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของเราเพื่อลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ การให้บริการมีให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมเท่านั้น

การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือจะมีจำนวนมากที่สุดไม่เกิน 4 ข้อความต่อเดือน

ข้อเสนอผ่านทางโทรศัพท์มือถือจะมีจำนวน 1 ข้อความต่อครั้ง

โดยการเข้าร่วมในรายการโทรศัพท์มือถือของเรา ท่านกำลังตกลงที่จะรับข้อความที่ส่งโดยอัตโนมัติซึ่งแสดงโฆษณาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้และ

เข้าใจว่าความยินยอมของท่านไม่ใช่เงื่อนไขของการซื้อ อัตราข้อความและข้อมูลอาจมีการนำมาใช้ ควิกเลนสงวนสิทธิที่จะถอดสมาชิกออกได้ตามดุลพินิจของเรา หากท่านเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน เช่นนั้นแล้วเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องแจ้งศูนย์ติดต่อลูกค้า ข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

10. ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
การปกป้องข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ขณะที่ไม่มีระบบ โปรแกรมใช้งาน หรือเว็บไซต์ที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ พวกเราใช้ระบบ นโยบายและขั้นตอนเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมจากการสูญหาย ใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลง ผู้ค้า ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าของ th.quicklane.com ที่ได้เข้าไปยังข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับการให้บริการสำหรับ th.quicklane.com ต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ผู้ค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการให้บริการที่ดำเนินการเพื่อ th.quicklane.com

11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และโดยการให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลกับเรา ท่านเข้าใจและยินยอมกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ย้ายโอน และการเปิดเผยของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านทั่วโลก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว ดังนั้น โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และโดยการให้ข้อมูลดังกล่าว ท่านยินยอมต่อการย้ายโอนของข้อมูลดังกล่าวทั่วประเทศ และการใช้ การประมวลผลและการเปิดเผยของข้อมูลดังกล่าวทั่วโลก การยินยอมของท่านให้ถือว่ารวมถึงการยินยอมการย้ายโอนของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือที่ไม่สามารถ

ระบุตัวบุคคลไปยังสถานที่ที่อาจมีระดับความแตกต่างของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากระดับความคุ้มครองในประเทศของท่าน

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
th.quicklane.com จัดให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น พวกเราสนับสนุนให้ท่านพิจารณาแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทั้งหมดที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงการเชื่อมโยงของเว็บไซต์เหล่านั้นที่จัดให้เพื่อว่าท่านสามารถเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร th.quicklane.com ไม่รับผิดชอบสำหรับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว เนื้อหา หรือวิธีการการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์อื่น th.quicklane.com จัดให้บริการระบุตำแหน่งควิกเลนซึ่งจัดให้โดยผู้ค้าบุคคลภายนอก เพื่อที่จะจัดให้ท่านกับควิกเลนที่ใกล้ที่สุด พวกเราจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทั่ว

ไปของท่าน หรือพวกเราอาจให้ท่านบอกข้อมูลตำแหน่ง เช่น รหัสไปรษณีย์ หรือเมืองและจังหวัด ตัวอย่างเมื่อท่านใช้ผู้ค้าบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการระบุตำแหน่งควิกเลน พวกเราก็จะให้รหัสไปรษณีย์ไว้ พวกเราสนับสนุนให้ท่านพิจารณาข้อตกลงของบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการทำ

แผนที่ สำหรับหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ Bing ท่านยอมรับที่จะผูกพันกับข้อตกลงบริการของไมโครซอฟท์และแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของไมโครซอฟท์

หากท่านใช้การทำงานของกูเกิลแมพบนโทรศัพท์มือถือของเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะผูกพันกับข้อตกลงการใช้ของกูเกิลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิลหากท่านอยู่บนเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องและมีจีพีเอสบนโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานอยู่ (หากโทรศัพท์มือถือนั้นมีความสามารถเช่นว่านั้น) ข้อมูลจีพีเอสของท่านจะถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของท่านเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอของท่าน

สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของควิกเลนที่ใกล้ที่สุด

13. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
th.quicklane.com ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเด็กได้ให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลกับเรา บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นสามารถติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ให้ไว้ในข้อ 14 หากต้องการให้ลบข้อมูลนี้จากบันทึกของเรา พวกเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่จะลบข้อมูลของเด็กจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสำหรับ th.quicklane.com

14. ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามใดๆ ความเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้สำหรับ th.quicklane.com, วิธีการความเป็นส่วนตัวของ th.quicklane.com หรือมีคำถามใดๆในเรื่องเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์
02-039-5798
เวลาติดต่อ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น ถึง 18.00 น และวันเสาร์เวลา 8.30 น ถึง 17.00 น
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสำนักงานสาทรสแควร์ ชั้น 12 ยูนิต 1410-12 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
th.quicklane.com มุ่งมั่นที่จะทำงานกับผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับทางออกที่รวดเร็วและเป็นธรรมของการร้องเรียนหรือ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลของท่าน th.quicklane.com มีความยินดีที่จะตอบคำถามและความเห็นของท่าน

15. แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว วันที่มีผลใช้บังคับ และวันที่แก้ไข
พวกเราบางครั้งคราวอาจปรับปรุงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวสำหรับ th.quicklane.com เพื่อที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อเว็บไซต์ หรือวิธีการความเป็นส่วนตัวของพวกเรา หากพวกเราปรับปรุงแถลงการณ์นี้ แถลงการณ์ใหม่จะถูกประกาศบนเว็บไซต์ สิบ (10) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

วันที่มีผลบังคับของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว คือ 5/4/18