ระบบชาร์จไฟและระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ในปัจจุบันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมากมาย ตั้งแต่สายไฟ

 

ระบบชาร์จไฟและระบบไฟฟ้า

กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและฟิวส์ต่างๆ ที่ควิกเลน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกอบรมมา พร้อมให้บริการตรวจระบบไฟฟ้าของรถคุณ ตั้งแต่การตรวจสภาพแบตเตอรี่ รวมถึงไดชาร์จ และไดสตาร์ท เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าของรถคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ แวะมาที่ควิกเลนสาขาใกล้บ้าน เพื่อรับบริการตรวจสอบไดชาร์จฟรี