น้ำมันหล่อลื่นและอะไหล่เช็คระยะ

การเข้าตรวจเช็คสภาพรถตามระยะปีละครั้งหรือปีละสองครั้งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถคุณ

 

น้ำมันหล่อลื่นและอะไหล่เช็คระยะ

แม้ว่าคุณจะใช้รถในระยะทางวิ่งน้อย แต่ก็ควรนำรถเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ที่ควิกเลน เรามีบริการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ
รวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำยาล้างเครื่องยนต์ น้ำยาล้างทำความสะอาดหัวฉีด ไส้กรองเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง หัวเทียน ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เบรค ยาง ช่วงล่าง ระบบท่อไอเสียและระบบไฟฟ้า ด้วยราคา
ที่สมเหตุสมผล พร้อมรับประกันคุณภาพอะไหล่ที่ยาวนาน